f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด
title
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคายร่วมในพิธีฯ ณ แขวงทางหลวงหนองคาย