f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+450 ระยะดำเนินการ 3.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/08/2565 สทล.3.6/ม.3/2414 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+000 ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/08/2565 สทล.3.6/ม.3/3415 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ