f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 18/10/2566 ส่งรายงานงบทดลองประจำปี 2566
2 16/10/2566 รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
3 20/10/2565 รายละเอียดประกอบการบัญชีสำคัญของงบทดลอง แขวงทางหลวงหนองคาย
4 24/01/2565 ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศสรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5 26/11/2564 สวมผ้าไทยทุกวันพุธ และวันศุกร์ นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด แต่งกายด้วยผ้าไทยลายประจำจังหวัดหนองคายและลายพื้นเมืองประจำท้องถิ่นต่างๆ
6 26/11/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย โดยโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันออก) ตอน 3 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากมีงานก่อสร้างทาง ตามที่กรมทางหลวงมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564
7 17/11/2564 นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด แต่งกายด้วยผ้าไทยลายประจำจังหวัดหนองคายและลายพื้นเมืองประจำท้องถิ่น ขานรับนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง ตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง “แต่งกายด้วยผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยมาทำงาน “ ตามนโยบายของรัฐบาล ทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์
8 19/10/2563 วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ประธานฝ่ายไทย และ นายทองพูน สุนทะวง รองหัวหน้าขัวลาว ประธานฝ่ายลาว ประชุมปรึกษา หารือ โครงการจ้างเหมา รื้อเปลี่ยน จัดหา และติดตั้ง Expansion joint ตอม่อตับที่ 8 ฝ่ายไทย และ ตอม่อตับที่ 15 เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทราบและปฏิบัติ
9 08/10/2563 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารประชุมเอนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพ (ฝ่ายไทย) นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นประธานฯ จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการเวนคืนที่ดินอยู่ในพื้นที่การก่อสร้างโครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย (ด้านทิศตะวันออก)
10 08/10/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงหนองคาย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดย หมวดทางหลวงพระธาตุบังพวน งานทำความเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 211 #สำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงหนองคาย
11 08/10/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงหนองคาย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดย งานอำนวยความปลอดภัย งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ,242 #สำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงหนองคาย
12 08/10/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงหนองคาย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดย หมวดทางหลวงสังคม งานบำรุงรักษาราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 งานตัดหญ้าไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 211 #สำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงหนองคาย
13 08/10/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงหนองคาย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดย หมวดทางหลวงโพนพิสัย งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 212 #สำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงหนองคาย
14 08/10/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงหนองคาย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดย หมวดทางหลวงรัตนวาปี งานติดเทปสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 212 งานบำรุงรักษาป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2095 #สำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงหนองคาย
15 08/10/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงหนองคาย วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดย หมวดทางหลวงหนองคาย งานตัดหญ้าและตัดแต่งไม้พุ่ม ทางหลวงหมายเลข 2 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 233 #สำนักงานทางหลวงที่3สกลนคร #กรมทางหลวง #แขวงทางหลวงหนองคาย