f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.87+462 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/6/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+500 - กม.29+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 28/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/14/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.495+970 – กม.499+300 RT. ระยะทางดำเนินการ 3.330 กม. ปริมาณงาน 41,965 ตร.ม. (ทางตรง 41,02 12/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/4/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.17+200 – กม.20+070 ระยะดำเนินการ 2.870 กม. ปริมาณงาน 34,440 ตร.ม. (ทางตรง 34,440 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 05/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/3/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+100 – กม.40+960 ระยะทางดำเนินการ 1.860 กม. ปริมาณงาน 16,740 ตร.ม. (ทางตรง 16,740 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 06/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/1/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.29+500 - กม.36+700 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 7.200 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,536 ม.) 27/10/2564 E คค 06023/พ.5.1/14 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.22+850 - กม.23+500 ระยะทาง 0.650 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/01/2564 E คค06023/พ.5.1/15/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ที่ กม.46+275 ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/08/2563 คค 06023/พ.5.1/33/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งสเริมและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทยลาว) ระหว่าง กม.496+916 - กม.500+859 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.943 กม. 08/05/2562 E คค06023/พ.5.1/18/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานซื้อวัสดุก่อสร้างห้องน้ำ สำหรับ บึคลากรของฝ่ายบริหารสะพานมิตรภาพ แขวงทางหลวงหนองคาย นักท่องเที่ยว และสำหรับบริการแก่ผู้พิการ 14/01/2562 คค06023/สพ.1/4/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 รายการ