f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.33+700 - กม.34+700 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังห เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 22/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+100 ด้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.23+600 – กม.26+300 บ้านโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.23+530 - กม.24+900 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 02/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 8 ระหว่าง กม. 73+000 - กม. 75+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 02/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+355 - กม.6+160 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31220 งานป้ายแขวนสูง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ตอน 2 ที่ กม. 7+050 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 4 ระหว่าง กม. 59+170 - กม. 60+170 LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุม 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.6+100 - กม.7+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 4 ระหว่าง กม. 41+000 - กม. 48+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 163 รายการ