f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/05/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป-ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.87+000-กม.91+300 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 4.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 150 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 27/04/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย ที่ กม.506+250 ด้านซ้ายทาง ภายในบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/04/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมารื้อเปลี่ยน จัดหาและติดตั้ง EXPANSION JOINT ตอม่อตับที่ 8 (ฝั่งไทย) และตอม่อตับที่ 15 (ฝั่งลาว) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/04/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ(ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงหนองคายจ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ที่ กม.0+526 (ด้านซ้ายทาง) ภายในบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 2 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/04/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสังคม แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา กม.ดำเนินการ ที่ กม.73+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/04/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) กม.ดำเนินการ ที่ กม.498+233 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 26/03/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 4 ระหว่าง กม.22+415 – กม.23+500 ระยะทางรวม 1.085 กม. ปริมาณงาน 22,785 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 26/03/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 6 ระหว่าง กม.27+364 – กม.28+200 ระยะทางรวม 0.836 กม. ปริมาณงาน 17,556 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.18+800 – 20+060 ระยะทางรวม1.260 กม. ปริมาณงาน 26,460.00 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย ที่ กม.5+000 ระยะทางดำเนินการ 5.340 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 53 รายการ