f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.33+458 - กม.35+222 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 1.764 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 84 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.36+236 - กม.39+836 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 3.600 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 138 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+856 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 1.656 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 82 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวง หมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม. 99+000 - กม.101+100 LT. ระยะทางดำเนินการ 2.100 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 21/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.73+700 - กม.74+960 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.260 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 21/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.86+600 - กม.88+057 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 1.457 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านปัก-เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.19+900-กม.23+450 ระยะทางดำเนินการ 3.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 12/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.106+125-กม.112+000 ระยะดำเนินการ 5.875 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,507 SQ.M) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 12/01/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.44+000 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 115.59 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/12/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ที่ กม. 2+344 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 110 รายการ