f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/10/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาปรับระดับผิวจราจรบริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย/ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.508+726 - กม.509+000 LT.ระยะทางดำเนินการ 0.274 กม. ปริมาณงาน 2,822 ตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/10/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถและระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ริมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.130 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/09/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.0+850 ระยะทางดำเนินการ 1.711 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/09/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(ไทย/ลาว) ที่ กม.497+025 ระยะทางดำเนินการ 0.900 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (900 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 30/09/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+600 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 30/09/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.50+800 - กม.52+100 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.300 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 23/08/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างทาสีน้ำมันราวเหล็ก สะพานมิตรภาพ - ลาว (ด้านท้ายน้ำและเหนือน้ำของสะพานฯ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1,854 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/08/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.508+800 ปริมาณงาน 1 งาน ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 04/06/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.24+633 - กม.25+000 ระยะทางดำเนินการ 0.367 กม. ปริมาณงาน 0.367 กม. (11,168 SQ.M.) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/05/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้ง สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 18 รายการ