f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 30/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)ระหว่าง กม.506+900-กม.507+900LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 30/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.64+090-กม.66+325 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 30/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย-โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500-กม.3+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+650 - กม.40+420 RT.และ กม.43+115 - กม.43+500 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 15/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.70+175 - กม.71+365 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.7+300 - กม.7+743 RT. เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+650 - กม.59+170 LT., RT. เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+500 - กม.29+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.51+300 - กม.58+200 RT. เป็นช่วงๆ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 3 ระหว่าง กม.5+100 – กม.5+650 LT.,RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 133 รายการ