f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+900 - กม.507+900 LT. 19/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/25/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการท่อเที่ยว ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+400 19/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/24/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการท่อเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.64+090 กม.66+325 19/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/23/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+500 - กม.29+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 07/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/22/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.20+144 – กม.20+745 02/12/2565 E คค 06023/พ.5.1/21/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+650 – กม.40+4 28/11/2565 คค 06023/พ.5.1/20/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.70+175 – กม.71+365 RT. 28/11/2565 คค 06023/พ.5.1/19/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ตอน 1 ที่ กม.69+550 14/11/2565 - แขวงทางหลวงหนองคาย
9 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.51+300 - กม.58+200 RT. เป็นช่วงๆ 14/11/2565 - แขวงทางหลวงหนองคาย
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ตอน 2 ที่ กม.84+650 RT. 14/11/2565 - แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 2 ที่ กม. 50+400 RT. 14/11/2565 - แขวงทางหลวงหนองคาย
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+000 - กม.14+739 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/11/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+500 - กม.29+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/14/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 3 ระหว่าง กม.5+100 - กม.5+650 LT.,RT. 11/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/12/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+650 - กม.59+170 LT., RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/10/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 111 รายการ