f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวจราจรบริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย/ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.508+726-กม.509+000 LT.ระยะทางดำเนินการ 0.274 กม. ปริมาณงาน 2,822 ตร.ม. 13/11/2562 13/11/2562 E คค 069023/สพ.1/1/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาทำการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.24+633 - กม.25+000 ระยะทางดำเนินการ 0.367 กม. ปริมาณงาน 0.367 กม. (11,168 SQ.M.) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 27/06/2562 27/06/2562 E คค06023/พ.5.1/26/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 1 เครื่อง 07/06/2562 07/06/2562 คค 06023/พ.5.3/2/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 125 KVA พร้อมติดตั้ง สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน 12/06/2562 10/06/2562 คค 06023/สพ.1/2/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+961 – กม.500+859 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.898 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (142 EACH) 01/05/2562 01/05/2562 E คค 06023/พ.5.1/24/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.488+360 – กม.489+275 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 0.915 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 EACH) 01/05/2562 01/05/2562 E คค 06023/พ.5.1/23/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ฝ่ายไทย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2562 22/04/2562 คค 06023/สพ.1/1/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 2 รายการ 18/03/2562 18/03/2562 คค 06023/พ.5.3/1/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ทางหลวงในความควบคุมของแขวงทางหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,116 ต้น) 01/03/2562 01/03/2562 E คค 06023/พ.5.1/22/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.3+536 - กม.5+510 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.974 กม. ปริมาณงาน 28,628 ตร.ม. 25/12/2561 25/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/21/2561 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.1+882 - กม.2+225 ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (362 เมตร) ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน 25/12/2561 25/12/2561 Eคค06023/พ.5.1/20/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ