f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมารื้อเปลี่ยน จัดหาและติดตั้ง EXPANSION JOINT ตอม่อตับที่ 8 (ฝั่งไทย) และตอม่อตับที่ 15 (ฝั่งลาว) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 E คค 06023/สพ.1/3/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 4 ระหว่าง 56+700 - กม.57+708 RT. ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29 ต้น) 13/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/31/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+526 (ด้านซ้ายทาง) ภายในบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 2 หลัง 13/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/30/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) กม.ดำเนินการ ที่ กม.498+233 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/28/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสังคม แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา กม.ดำเนินการ ที่ กม.73+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/29/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 4 ระหว่าง กม.22+415 - กม.23+500 ระยะทางรวม 1.085 กม. ปริมาณงาน 22,785 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/24/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 6 ระหว่าง กม.27+364 - กม.28+200 ระยะทางรวม 0.836 กม. ปริมาณงาน 17,556 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/25/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+500 - กม.18+800 ระยะทางรวม 1.300 กม. ปริมาณงาน 27,300 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/23/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.5+000 ระยะทางดำเนินการ 5.340 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/27/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.6+100 ระยะทางดำเนินการ 1.711 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (55,777 SQ.M.รวมพื้นที่ส่วนขยาย 13,565 SQ.M.) 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/22/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.18+800 - 20+060 ระยะทางรวม1.260 กม. ปริมาณงาน 26,460.00 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/26/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 3 ระหว่าง กม.32+000 - กม.33+260 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.260 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 03/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/21/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+950 - กม.11+886 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.936 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 21 ต้น) 03/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/20/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+400 - กม.7+020 RT. ระยะทางดำเนินการ 1.620 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 03/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/19/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคาระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.0+988 - กม.1+309 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.321 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/18/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 48 รายการ