f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 30/07/2562 ถึง 31/08/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 25/07/2562 ถึง 31/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18/07/2562 ถึง 24/07/2562 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
4 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19/03/2562 ถึง 30/04/2562 การขึ้นบัญชีคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่งานบัญชี
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 07/03/2562 ถึง 29/03/2562 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เพื่อปฏิบัติหน้าที่งานบัญชี
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21/02/2562 ถึง 05/03/2562 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)