f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 15/06/2566 ถึง 25/06/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่
2 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 15/09/2565 ถึง 31/10/2565 วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า
3 ประกาศรับสมัคร 06/09/2565 ถึง 30/09/2565 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
4 ประกาศรับสมัคร 20/06/2565 ถึง 24/06/2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
5 ประกาศรับสมัคร 11/04/2565 ถึง 08/05/2565 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง
6 ประกาศรับสมัคร 25/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21/12/2563 ถึง 30/12/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี
8 ประกาศรับสมัคร 14/12/2563 ถึง 14/12/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ปฏิบัติงานบัญชี
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 22/05/2563 ถึง 31/05/2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงหนองคาย
10 ประกาศรับสมัคร 22/04/2563 ถึง 17/05/2563 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 29/11/2562 ถึง 31/01/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานโยธา
12 ประกาศรับสมัคร 25/11/2562 ถึง 28/11/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานโยธา
13 ประกาศรับสมัคร 18/11/2562 ถึง 22/11/2562 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานโยธา
14 ประกาศรับสมัคร 30/07/2562 ถึง 31/08/2562 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 25/07/2562 ถึง 31/07/2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์