f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.86+600 – กม.88+057 LT.,RT. ระยะดำเนินการ 1.457 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 24/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/15/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.73+700 – กม.74+960 LT. ระยะดำเนินการ 1.260 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 24/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/14/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว้าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.36+236-กม.39+836 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 3.600 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 138 ต้น) 24/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/13/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ที่ กม. 2+344 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 24/02/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.99+000 - กม.101+100 LT. ระยะดำเนินการ 2.100 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 21/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/12/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+856 LT.,RT. ระยะดำเนินการ 1.656 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 82 ต้น) 21/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.33+458 - กม.35+222 LT.,RT. ระยะดำเนินการ 1.764 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 84 ต้น) 21/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+450 ระยะดำเนินการ 3.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/9/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+450 ระยะดำเนินการ 3.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 - แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+100 – กม.40+960 ระยะทางดำเนินการ 1.860 กม. ปริมาณงาน 16,740 ตร.ม. (ทางตรง 16,740 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 05/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/7/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.17+200 – กม.20+070 ระยะดำเนินการ 2.870 กม. ปริมาณงาน 34,440 ตร.ม. (ทางตรง 34,440 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 05/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/6/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+000 ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/5/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.495+970 – กม.499+300 RT. ระยะทางดำเนินการ 3.330 กม. ปริมาณงาน 41,965 ตร.ม. (ทางตรง 41,02 14/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/4/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.17+200 – กม.20+070 ระยะดำเนินการ 2.870 กม. ปริมาณงาน 34,440 ตร.ม. (ทางตรง 34,440 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 14/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/3/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.43+225 – กม.43+725 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 11,400 ตร.ม. (ทางตรง 9,500 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,900 ตร.ม.) 08/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/2/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 76 รายการ