f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23/01/2566 646(สพ)/38 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 จ้างตัดหญ้าบริเวณหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพฯ,บริเวณหน้าด่านและบริเวณภายในด่านพรมแดนหนองคาย ทล.2 ตอนควบคุม0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)ระหว่าง กม.506+030-506+250,กม.507+700-509+825 19/01/2566 646(สพ)/36 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum จำนวน ๗๒ ถัง 19/01/2566 646/60/52 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 646/60/51 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียนรถ กค 621 หนองคาย หมายเลขกรม 22-51812-4281-06 จำนวน 1 คัน 12/01/2566 646(สพ)/34 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 646/45/49 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 จ้างเหมางานก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้า ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวยสะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.๔๙๘+๗๒๘ RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 646/-/66/50 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 646/60/48 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2566 646/60/47 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๕ สายทาง ปริมาณงาน ๑,๐๙๘,๕๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2566 646/-/66/46 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างซ่อมรถ 31-6207-91-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 646/-/66/20 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ 44-9930-17-3 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 646/-/66/19 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 646/35/45 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 646/60/44 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และถอดล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 2 รายการ 26/12/2565 646(สพ)/30 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 200 รายการ