f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 646/60/100 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum ทั้งหมด ๗๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 646/60/99 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 646/45/98 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 646/60/97 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 646/60/96 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V ๗๐ Amp จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 646/30/67/74 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 ซื้อยางรถยนต์ หมายเลข ๔๔-๐๓๔๑-๑๘-๓ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 646/30/67/75 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 646/60/95 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 646/60/94 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 646/45/93 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียนรถ 51-7378 กทม. หมายเลขกรม 25-35422-0772-16 จำนวน 1 คัน 02/05/2567 646(สพ)/75 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 646/45/91 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 646/60/92 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2567 646/35/90 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนน้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.๙๐+๕๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2567 646/-/89 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 646 รายการ