f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (ฝ่ายไทย) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/06/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๓๕ - กม.๑๑๒+๐๐๐ ระยะดำเนินการ ๒.๙๖๕ กม. ปริมาณ ๑ แห่ง (๑,๒๕๔ SQ.M.) 10/06/2565 646/-/65/136 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้ง งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๖.๖๑ ตร.ม.) 10/06/2565 646/-/65/135 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๓๕ - กม.๑๑๒+๐๐๐ ระยะดำเนินการ ๒.๙๖๕ กม. ปริมาณ ๑ แห่ง (๑,๒๕๔ SQ.M.) 10/06/2565 646/-/65/136 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 จ้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๖.๖๑ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 646/-/65/135 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด ๑๐๔x๕๒x๘๐ ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Engineer Prismatic Grade (แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง) จำนวน ๑๒๘ อัน 13/06/2565 646/60/131 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 ซื้อบาริเออร์พลาสติก สีส้มเติมน้ำ ขนาด 50x100x80 ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน "หน่วยบำรุงรักษาสะพานฯ (แขวงทางหลวงหนองคาย)" จำนวน 128 อัน 30/05/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 บาริเออร์พลาสติก สีส้มเติมน้ำ ขนาดความยาว 50?100?80 ซม.พร้อมติดสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงาน "หน่วยบำรุงรักษาสะพานฯ (แขวงทางหลวงหนองคาย)" จำนวน 128 อัน 30/05/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 วัสดุการเกษตร เพื่อใช้ปรับภูมิทัศน์ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุม 0100 ตอนการเคหะแห่งชาติ-หนองคาย ระหว่าง กม.6+300 - กม.7+000 CL. ทั้งหมด 3 รายการ 26/05/2565 646/70/65/126 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum ทั้งหมด ๗๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2565 646/60/65/125 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 แบริเออร์พลาสติกสีส้มขนาด ๑๐๔x๕๒x๘๐ เซนติเมตร ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว Engineer Prismstic Grade (แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง) จำนวน ๑๒๘ อัน 07/04/2565 646/60/65/109 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 จ้างงานเหมาติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑๕+๘๒๕ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง 05/04/2565 646/-/65/107 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย งานบำรุงปกติปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ สายทาง 05/04/2565 464/-/65/107 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 จ้างงานเหมาติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+825 เป็นช่วงๆ ปริมาณ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2565 646/-/65/103 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 จ้างงานเหมาติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ระหว่าง กม.0+000 - กม.15+825 เป็นช่วงๆ ปริมาณ 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2565 646/-/65/103 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 227 รายการ