f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้ง หมุด Road stud สีขาว 1 หน้า จำนวน 938 ตัว, Road stud สีเหลือง 1 หน้า จำนวน 254 ตัว, Road stud สีเหลือง 2 หน้า จำนวน 762 ตัว 22/05/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย ที่ กม.506+250 ด้านซ้ายทาง ภายในบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 คค 06023/สพ.1/931 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 ซื้อวัสดุจราจรสีตีเส้น สีเทอร์โมพลาสติกสีขาว จุ 20 กก. 23/04/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจ้างเหมารื้อเปลี่ยน จัดหาและติดตั้ง EXPANSION JOINT ตอม่อตับที่ 8 (ฝั่งไทย) และตอม่อตับที่ 15 (ฝั่งลาว) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 E คค 06023/สพ.1/3/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างศาลาที่พักหลังที่ 2 หมวดทางหลวงสังคม บริเวณทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ -ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้า บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย รวม 6 สายทางรวมปริมาณ 1,093,200 ตร.ม. 09/04/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
7 งานจ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณทางหลวงหนองคาย 233 ตอนการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.0+216+735 เป็นช่วง รวมปริมาณงาน 4,996 เมตร 09/04/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
8 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 09/04/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 4 ระหว่าง 56+700 - กม.57+708 RT. ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29 ต้น) 07/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/31/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+526 (ด้านซ้ายทาง) ภายในบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 2 หลัง 04/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/30/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) กม.ดำเนินการ ที่ กม.498+233 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/28/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสังคม แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา กม.ดำเนินการ ที่ กม.73+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 03/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/29/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 4 ระหว่าง กม.22+415 - กม.23+500 ระยะทางรวม 1.085 กม. ปริมาณงาน 22,785 ตร.ม. 01/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/24/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 6 ระหว่าง กม.27+364 - กม.28+200 ระยะทางรวม 0.836 กม. ปริมาณงาน 17,556 ตร.ม. 01/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/25/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+500 - กม.18+800 ระยะทางรวม 1.300 กม. ปริมาณงาน 27,300 ตร.ม. 01/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/23/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 100 รายการ