f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31220 งานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ตอน 2 ที่ กม.7+050 LT. 05/04/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 4 ระหว่าง กม. 41+000 - กม. 48+000 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/19/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.6+100 - กม.7+300 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/20/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 8 ระหว่าง กม. 73+000 - กม. 75+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/22/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+355 - กม.6+160 LT. 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/15/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 4 ระหว่าง กม. 59+170 - กม. 60+170 LT.,RT. 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/21/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31421 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 3 ที่ กม. 25+850 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/18/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 2 ระหว่าง กม.38+400 - กม.51+235 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/17/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 11 ระหว่าง กม.54+300 - กม.59+000 LT.,RT (เป็นช่ 03/04/2567 Eคค06023/พ.5.1/16/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่าน ระหว่าง กม.2+132 - กม.2+842 01/04/2567 E คค 06023/พ.5.1/10/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ที่ กม. 4+000 01/04/2567 E คค 06023/พ.5.1/13/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 5 ระหว่าง กม. 36+000 - กม.43+800 RT. (เป็นช่วงๆ) 01/04/2567 E คค 06023/พ.5.1/11/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 4 ระหว่าง กม. 5+000 - กม.5+400 LT.,RT. 01/04/2567 E คค 06023/พ.5.1/12/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม. 1+850 - กม.2+840 LT. 01/04/2567 E คค 06023/พ.5.1/14/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.76+600 - กม.80+450 RT. 29/03/2567 E คค 06023/พ.5.1/8/2567 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 339 รายการ