f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย 13/11/2562 13/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถและระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ริมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.130 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2562 06/11/2562 คค 06023/สพ.1/-/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 งานจ้างเหมาปรับระดับผิวจราจรบริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย/ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.508+726-กม.509+000 LT.ระยะทางดำเนินการ 0.274 กม. ปริมาณงาน 2,822 ตร.ม. 01/11/2562 01/11/2562 E คค 069023/สพ.1/1/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(ไทย/ลาว) ที่ กม.497+025 ระยะทางดำเนินการ 0.077 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 M.) 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
6 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.(BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 211 CS. 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.0+850 ระยะทางดำเนินการ 0.27 กม. 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
7 ซื้อวัสดุหิน จำนวน 8 รายการ 12/09/2562 09/09/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
8 ซื้อวัสดุยาง จำนวน 4 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
9 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง HOT MIX หมวดทางหลวงสังคม บริเวณทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอนศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 ปริมาณงาน 1.698 ตร.ม. 06/09/2562 04/09/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
10 งานจ้างเหมาเปลี่ยนสายสลิงเสาไฟฟ้า High Mast จำนวน 14 ต้น บริเวณที่ตั้งด่านพรมแดนจังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย/ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.508+640 - กม.509+000 05/09/2562 23/08/2562 คค 06023/สพ.1/-/2562 แขวงทางหลวงหนองคาย
11  จ้างทาสีน้ำมันราวเหล็ก สะพานมิตรภาพ - ลาว (ด้านท้ายน้ำและเหนือน้ำของสะพานฯ) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1,854 ตร.ม. 05/09/2562 23/08/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงหนองคาย
12 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 05/09/2562 23/08/2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด แขวงทางหลวงหนองคาย
13 งานก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ หมวดทางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. 03/09/2562 26/08/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
14 งานก่อสร้างป้าย TOWER SIGN หมวดหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. 03/09/2562 26/08/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
15 งานก่อสร้างศาลาที่พักภายในบริเวณ หมวดทางหลวงสังคม หลังที่ 1 และระเบียงชมวิว หมวดทางสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ที่ กม.73+500 RT. 03/09/2562 26/08/2562 - แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ