f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ 01/07/2565 646/60/141 แขวงทางหลวงหนองคาย
2 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ 30/06/2565 646/45/140 แขวงทางหลวงหนองคาย
3 ซื้อหิน จำนวน ๔ รายการ 30/06/2565 646/60/139 แขวงทางหลวงหนองคาย
4 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร 30/06/2565 646/35/138 แขวงทางหลวงหนองคาย
5 งานจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (ฝ่ายไทย) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/06/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ 23/06/2565 646/45/65/137 แขวงทางหลวงหนองคาย
7 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร บริเวณทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.๔๙๖ + ๕๐๐ บริเวณหนองสองห้อง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/06/2565 646/-/65/136 แขวงทางหลวงหนองคาย
8 จ้างเหมาทำการ งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๓๕ - กม.๑๑๒+๐๐๐ ระยะดำเนินการ ๒.๙๖๕ กม. ปริมาณ ๑ แห่ง (๑,๒๕๔ SQ.M.) 20/06/2565 646/-/65/136 แขวงทางหลวงหนองคาย
9 จ้างเหมาทำการ ผลิตและติดตั้ง งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๖.๖๑ ตร.ม.) 20/06/2565 646/-/65/135 แขวงทางหลวงหนองคาย
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร 21/06/2565 646/35/135 แขวงทางหลวงหนองคาย
11 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.๑๐๙+๐๓๕ - กม.๑๑๒+๐๐๐ ระยะดำเนินการ ๒.๙๖๕ กม. ปริมาณ ๑ แห่ง (๑,๒๕๔ SQ.M.) 20/06/2565 646/-/65/136 แขวงทางหลวงหนองคาย
12 จ้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๓๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ปริมาณ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘๖.๖๑ ตร.ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2565 646/-/65/135 แขวงทางหลวงหนองคาย
13 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 16/06/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
14 ซื้อหลอดโซเดียม ๒๕๐ W มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ จำนวน ๘๐ หลอด 15/06/2565 646/45/133 แขวงทางหลวงหนองคาย
15 ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ 15/06/2565 646/60/134 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,075 รายการ