f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 19/05/2563 20,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 99,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 19/05/2563 57,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจรจำนวน 1 รายการ 14/05/2563 36,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 13/05/2563 70,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 13/05/2563 91,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 13/05/2563 41,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อบาริเออร์พลาสติกสีสัม ขนาด 100x50x80 ซม. 12/05/2563 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อกรวยยางสีสัมติดแผ่นสะท้อนแสง 2 แถบ สูง 80 ซม. 12/05/2563 99,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 08/05/2563 99,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 08/05/2563 40,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 08/05/2563 61,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 421 รายการ