f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 12,878.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด ๑๐๔x๕๒x๘๐ ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Engineering Prismatic Grade (แขวงทางหลวงหนองคาย) จำนวน ๑๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31220 งานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ตอน 2 ที่ กม.7+050 LT. 05/04/2567 1,332,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 4 ระหว่าง กม. 41+000 - กม. 48+000 (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.6+100 - กม.7+300 10/04/2567 1,340,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 8 ระหว่าง กม. 73+000 - กม. 75+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 3,099,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+355 - กม.6+160 LT. 10/04/2567 4,092,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 4 ระหว่าง กม. 59+170 - กม. 60+170 LT.,RT. 10/04/2567 3,849,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31421 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 3 ที่ กม. 25+850 10/04/2567 1,603,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 2 ระหว่าง กม.38+400 - กม.51+235 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 10/04/2567 6,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 11 ระหว่าง กม.54+300 - กม.59+000 LT.,RT (เป็นช่ 10/04/2567 6,554,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่าน ระหว่าง กม.2+132 - กม.2+842 05/04/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ที่ กม. 4+000 05/04/2567 15,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 5 ระหว่าง กม. 36+000 - กม.43+800 RT. (เป็นช่วงๆ) 05/04/2567 3,197,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,836 รายการ