f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย 13/11/2562 494,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ลานจอดรถและระบบระบายน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ริมทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย–สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.506+250 LT. ระยะทางดำเนินการ 0.130 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/11/2562 7,013,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาปรับระดับผิวจราจรบริเวณด่านพรมแดน สะพานมิตรภาพไทย/ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.508+726-กม.509+000 LT.ระยะทางดำเนินการ 0.274 กม. ปริมาณงาน 2,822 ตร.ม. 13/11/2562 922,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 30/09/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. (BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(ไทย/ลาว) ที่ กม.497+025 ระยะทางดำเนินการ 0.077 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 M.) 11/11/2562 3,335,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.45+800 - กม.47+570 (RT.) ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม. 11/11/2562 6,159,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางคมนาคมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ งานท่ออุโมงค์ ค.ส.ล.(BOX CULVERT) ทางหลวงหมายเลข 211 CS. 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ที่ กม.0+850 ระยะทางดำเนินการ 0.27 กม. 11/11/2562 2,989,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 01/07/2562 21,308.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและคัดสรรและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 10/07/2562 15,322.11 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/09/2562 71,068.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อบาริเออร์น้ำพลาสติกสีส้ม ขนาด 104x52x80 ซม. จำนวน 17 อัน 30/09/2562 66,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อกรวยยางสีส้มตดแผ่นสะท้อนแสง 2 แถบ สูง 80 ซม. 30/09/2562 88,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อกรวยยางสีส้มติดแผ่นสะท้อนแสง 2 แถบ สูง 80 ซม. 27/09/2562 88,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อบาริเออร์พลาสติกสีส้ม จำนวน 13 อัน 25/09/2562 50,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว 24/09/2562 66,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 198 รายการ