f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 23/01/2566 85,293.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างตัดหญ้าบริเวณหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพฯ,บริเวณหน้าด่านและบริเวณภายในด่านพรมแดนหนองคาย ทล.2 ตอนควบคุม0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว)ระหว่าง กม.506+030-506+250,กม.507+700-509+825 19/01/2566 46,204.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองคาย ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum จำนวน ๗๒ ถัง 19/01/2566 493,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2566 99,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียนรถ กค 621 หนองคาย หมายเลขกรม 22-51812-4281-06 จำนวน 1 คัน 12/01/2566 54,564.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 99,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมางานก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้า ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๐ ตอนน้ำสวยสะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.๔๙๘+๗๒๘ RT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2566 203,879.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 99,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565) 06/01/2566 23,355.75 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2566 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๕ สายทาง ปริมาณงาน ๑,๐๙๘,๕๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2566 494,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ 31-6207-91-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 6,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ 44-9930-17-3 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 5,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 282,223.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 88,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,419 รายการ