f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
121 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๑๒ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 10,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
122 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 11,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
123 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๗๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
124 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 08/03/2567 95,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
125 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว, บริเวณหน้าด่านและภายในด่านพรมแดนหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+030- กม.506+250(ด้านซ้ายทาง) และ กม.507+700-กม.509+825 ปริมาณงาน 102,677 ตร.ม 08/03/2567 46,204.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
126 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างพิมพ์บัตรค่าธรรมเนียมผ่านสะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) จำนวน 3,030 เล่ม 08/03/2567 99,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
127 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 08/03/2567 99,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
128 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านสะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+088 LT 06/03/2567 500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
129 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2567 73,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
130 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 199,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
131 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 21/02/2567 7,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
132 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2567 272,529.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
133 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 รายการ 09/02/2567 82,508.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
134 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียนรถ 81-3854 นค. หมายเลขกรม 25-51822-0768-96 จำนวน 1 คัน 08/02/2567 10,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
135 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 99,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 121 ถึง 135 จาก 1,916 รายการ