f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางแอสฟัลต์ (Asphalt) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร (มอก.371-2530) จำนวน 14 ถัง 25/01/2567 95,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางนอกรถยนต์ ขนาด 155/70-12 จำนวน 4 เส้น 25/01/2567 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 25/01/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/01/2567 99,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อไส้กรองรถ ๗๗-๖๑๖๒-๑๔-๐ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 5,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางรถ ๒๐-๖๒๘๖-๑๘-๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum จำนวน ๗๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 494,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 450,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 56,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 97,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 155/70-13 จำนวน 4 เส้น 18/01/2567 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 22/01/2567 99,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 65,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 272,529.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 1,916 รายการ