f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1831 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 งาน 07/03/2562 15,490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1832 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อปุ๋ยเคมี 2 รายการ จำนวน 1 งาน 07/03/2562 34,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1833 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 07/03/2562 10,495.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1834 แขวงทางหลวงหนองคาย ขายทอดตลาดเครื่องจักรชำรุด จำนวน 2 รายการ 18/03/2562 250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1835 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 27/02/2562 55,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1836 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,147 ลิตร 27/02/2562 59,987.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1837 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,147 ลิตร (ด่านชั่งขาเข้า) 27/02/2562 59,987.18 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1838 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟสัญญาณแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ที่ กม.24+800 (บริเวณสี่แยกบ้านโพธิ์ตาก) 18/02/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1839 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร 18/02/2562 272,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1840 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 20/02/2562 99,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1841 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อแผ่นสะท้อนแสงติดโคนเสาไฟฟ้า Diamond Grade Fluorescen ขนาด 15x15 ซม. 20/02/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1842 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ 20/02/2562 41,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1843 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20/02/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1844 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/02/2562 97,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1845 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย งานบำรุงปกติปี 2562 รวมทั้งสิ้น 6 สายทาง ปริมาณงาน 1,091,900 ตร.ม. 27/02/2562 492,255.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,831 ถึง 1,845 จาก 1,868 รายการ