f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1846 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่พิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 25 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ปริมาณงาน 1 งาน 24/04/2562 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1847 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน 11/04/2562 97,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1848 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 10/04/2562 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1849 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อสายไฟ NYY 3x10 เมตร มอก.11เล่ม 1-2553 จำนวน 384 เมตร 09/04/2562 92,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1850 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.496+961 – กม.500+859 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 3.898 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (142 EACH) 24/05/2562 5,952,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1851 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมา ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.488+360 – กม.489+275 (CL.) เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 0.915 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (38 EACH) 04/05/2562 1,463,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1852 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 24/04/2562 35,289.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1853 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 24/04/2562 30,137.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1854 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562) 23/04/2562 13,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1855 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561) 23/04/2562 20,089.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1856 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/03/2562 23,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1857 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 27/03/2562 12,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1858 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ 18/03/2562 48,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1859 แขวงทางหลวงหนองคาย ฃื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 21/03/2562 70,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1860 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างทำการผลิตและติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา จำนวน 10 ตัว หมุดสะท้อนแสง 3M จำนวน 30 ตัว และป้ายเตือนทางแคบ จำนวน 1 แผ่น บริเวณทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ 21/03/2562 35,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,846 ถึง 1,860 จาก 1,916 รายการ