f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 25/01/2567 99,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อไส้กรองรถ ๗๗-๖๑๖๒-๑๔-๐ จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 5,720.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางรถ ๒๐-๖๒๘๖-๑๘-๐ จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น บรรจุ Drum จำนวน ๗๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 494,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 450,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 99,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 56,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 97,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 155/70-13 จำนวน 4 เส้น 18/01/2567 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 22/01/2567 99,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 65,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 272,529.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๕ สายทาง ปริมาณงาน ๕๔๖,๙๕๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2567 492,255.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงหนองคาย รายงานไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 วิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2567 9,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางรถยนต์ ๗๔-๖๑๐๐-๐๙-๖ จำนวน ๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2567 21,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,868 รายการ