f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2567 79,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนน้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.๙๐+๕๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2567 33,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ ๗๔-๖๓๑๑-๒๓-๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 5,633.55 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ ๒๕-๖๕๗๒-๙๗-๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 8,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.33+700 - กม.34+700 ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จัง 14/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.23+600 – กม.26+300 บ้านโพนสา ตำบลโพนสา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 14/05/2567 30,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.23+530 - กม.24+900 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนอง 14/05/2567 27,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม. 14/05/2567 1,900,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ บริเวณ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนน้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.๙๐+๕๐๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2567 33,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ หมายเลข ๗๗-๖๑๖๒-๑๔-๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 22/04/2567 50,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/04/2567 199,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ ๗๗-๖๑๖๒-๑๔-๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 6,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 281,581.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567) 22/04/2567 7,360.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,868 รายการ