f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 99,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 299,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 99,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 97,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 98,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด ๘ x ๗๕ ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ๓ แถบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 97,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๖ สายทาง ปริมาณงาน ๑,๑๐๖,๗๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 498,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 92,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 99,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 72,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2567 99,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางแอสฟัลต์ (Asphalt) ขนาดบรรจุ 200 ลิตร (มอก.371-2530) จำนวน 14 ถัง 25/01/2567 95,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อยางนอกรถยนต์ ขนาด 155/70-12 จำนวน 4 เส้น 25/01/2567 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 25/01/2567 98,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,868 รายการ