f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
136 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อไฟสัญญาณกระพริบสีเหลือง พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ มม. ชนิดหลอด LED พร้อมเสา ขนาด ๔x๔.๐๐ ม.พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
137 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ 01/02/2567 63,706.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
138 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 98,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
139 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2567 99,710.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
140 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 299,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
141 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 99,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
142 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2567 97,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
143 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 98,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
144 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด ๘ x ๗๕ ซม. คาดแถบสะท้อนแสงสีขาว ๓ แถบ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
145 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 97,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
146 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๖ สายทาง ปริมาณงาน ๑,๑๐๖,๗๐๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 498,015.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
147 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 92,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
148 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 99,510.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
149 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2567 72,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
150 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2567 99,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 136 ถึง 150 จาก 1,916 รายการ