f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียนรถ 51-7378 กทม. หมายเลขกรม 25-35422-0772-16 จำนวน 1 คัน 17/06/2567 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณหน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย-ลาว, บริเวณหน้าด่านและภายในด่านพรมแดนหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.506+030-กม.506+250 (ด้านซ้ายทาง) และกม.507+700-กม.509+825 ปริมาณงาน 102,677ตร.ม. 17/06/2567 46,204.65 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 19/06/2567 99,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักคอย บริเวณจุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) จำนวน 2 หลัง จำนวน 1 แห่ง 19/06/2567 155,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 499,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๗๗๔ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 24,990.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 99,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 60,110.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 299,589.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 290,537.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาพักคอย บริเวณจุดชมวิวใต้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) จำนวน 2 หลัง จำนวน 1 แห่ง 19/06/2567 155,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 497,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 76,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงหนองคาย สัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง พลังแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ มม. ชนิด LED จำนวน ๑๖๘ ดวง จำนวน ๗ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 87,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหิน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 92,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,916 รายการ