f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 14,995.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.87+462 15/05/2567 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 12,878.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อแบริเออร์พลาสติกสีส้ม ขนาด ๑๐๔x๕๒x๘๐ ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาว Engineering Prismatic Grade (แขวงทางหลวงหนองคาย) จำนวน ๑๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2567 58,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31220 งานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ตอน 2 ที่ กม.7+050 LT. 14/05/2567 1,332,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 4 ระหว่าง กม. 41+000 - กม. 48+000 (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 3,198,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.6+100 - กม.7+300 15/05/2567 1,340,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 8 ระหว่าง กม. 73+000 - กม. 75+000 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 13/05/2567 3,099,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2230 ตอน บ้านปัก - เฝ้าไร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.3+355 - กม.6+160 LT. 15/05/2567 4,092,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 4 ระหว่าง กม. 59+170 - กม. 60+170 LT.,RT. 13/05/2567 3,849,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31421 งานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 3 ที่ กม. 25+850 14/05/2567 1,603,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 2 ระหว่าง กม.38+400 - กม.51+235 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) 15/05/2567 6,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 11 ระหว่าง กม.54+300 - กม.59+000 LT.,RT (เป็นช่ 15/05/2567 6,554,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 11100 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอน ท่าบ่อ - บ้านว่าน ระหว่าง กม.2+132 - กม.2+842 13/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,868 รายการ