f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 2 ที่ กม. 4+000 15/05/2567 15,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 5 ระหว่าง กม. 36+000 - กม.43+800 RT. (เป็นช่วงๆ) 13/05/2567 3,197,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โพนพิสัย - โนนต้อง ตอน 4 ระหว่าง กม. 5+000 - กม.5+400 LT.,RT. 13/05/2567 1,497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33820 งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม. 1+850 - กม.2+840 LT. 14/05/2567 6,510,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.76+600 - กม.80+450 RT. 14/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 6 ระหว่าง กม.25+825 - กม.27+365 RT. 15/05/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ตอน 2 ระหว่าง กม.488+235 - กม.490+200 LT.,RT. 14/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ประจำปี 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.87+462 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/04/2567 6,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 3 ระหว่าง กม.34+700 - กม.35+560 14/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+770 - กม.16+600 15/05/2567 19,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงหนองคาย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 6 ระหว่าง กม.25+825 - กม.27+365 RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 76,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 3 ระหว่าง กม.20+060 - กม.21+175 15/05/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 23200 งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ตอน 3 ระหว่าง กม.22+150 - กม.22+925 13/05/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ตอน 10 ระหว่าง กม.92+500 - กม.93+440 14/05/2567 17,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,868 รายการ