f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ ๒๕-๖๗๕๒-๐๔-๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 7,180.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้ออะไหล่รถ ๒๕-๖๗๕๒-๐๔-๒ จำนวน ๕ รายการ 21/03/2567 9,860.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงหนองคาย เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567 จำนวน 6 เดือน ปริมาณงาน 1 งาน 01/04/2567 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดห้องสุขา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 - 30 กันยายน 2567 จำนวน 6 เดือน ปริมาณงาน 1 งาน 01/04/2567 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 14,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาซ่อมรถ หมายเลขทะเบียน 2 กอ 3352 กทม. หมายเลขกรม 21-51882-1405-14 จำนวน 1 คัน 20/03/2567 29,229.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 37,810.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2567 272,529.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้ออะไหล่รถ ๒๕-๖๕๗๒-๙๗-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2567 8,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ ๔๐-๖๐๔๕-๑๑-๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2567 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้ออะไหล่รถ ๒๕-๖๕๗๒-๙๗-๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 6,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างซ่อมรถ ๓๑-๕๑๑๖-๘๐-๐ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2567 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ยี่ห้อ OKI รุ่น B๔๑๒ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 10,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 11,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๗๙ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2567 22,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,868 รายการ