f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1816 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์จำนวน 3 รายการ 26/03/2562 496,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1817 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อน้ำมันดีเซล 26/03/2562 276,274.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1818 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อตู้คอนโทรลเปิด-ปิด ไฟทางระบบแสแดดซิงเกิ้ลเฟล รุ่น PS-M3 28/03/2562 94,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1819 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ปากสวย - นํ้าเป ที่ กม.36+925 LT.และ กม.36+875 RT. 28/03/2562 267,842.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1820 แขวงทางหลวงหนองคาย จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย รวม 8 สายทาง งานบำรุงปกติปี 2562 ปริมาณงาน 1,106,600 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2562 497,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1821 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งเครื่องควบคุมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง 04/04/2562 400,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1822 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สะพานมิตรภาพ (หนองคาย - เวียงจันทน์) ฝ่ายไทย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2562 605,697.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1823 แขวงทางหลวงหนองคาย งานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง (Highway Shelter) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน ปากสวย - น้ำเป ที่ กม.36+925 LT. และ กม.36+875 RT. 28/03/2562 268,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1824 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 06/03/2562 54,720.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1825 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 12/03/2562 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1826 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(ไฟสัญญาณแบบพลังงานแสงอาทิตย์) ตามมาตรฐานกรมทางหลวง และตามข้อกำกำหนดไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ที่ กม.20+225 จำนวน 1 งาน 12/03/2562 32,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1827 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 11/03/2562 95,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1828 แขวงทางหลวงหนองคาย ซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 26/03/2562 496,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1829 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ระหว่าง กม.507+700 - กม.508+650 และทางหลวงหมายเลข 243 ระหว่าง กม.2+290 - กม.2+475 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,249 ตร.ม.) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน 20/03/2562 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1830 แขวงทางหลวงหนองคาย งานจ้างเหมาซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน 07/03/2562 50,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,816 ถึง 1,830 จาก 1,868 รายการ