f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
สวมผ้าไทยทุกวันพุธ และวันศุกร์ นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด แต่งกายด้วยผ้าไทยลายประจำจังหวัดหนองคายและลายพื้นเมืองประจำท้องถิ่นต่างๆ
ลงวันที่ 26/11/2564
สวมผ้าไทยทุกวันพุธ และวันศุกร์
นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัด แต่งกายด้วยผ้าไทยลายประจำจังหวัดหนองคายและลายพื้นเมืองประจำท้องถิ่นต่างๆ ขานรับนโยบายอธิบดีกรมทางหลวง ตามมาตรการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง “แต่งกายด้วยผ้าไทยสวมใส่ผ้าไทยมาทำงาน “ ตามนโยบายของรัฐบาล

'