f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงหนองคาย
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67019390370
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ จ้างเหมาถางป่าสองข้างทาง บริเวณทางหลวงในพื้นที่รับผิดชอบสังกัดแขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๕ สายทาง ปริมาณงาน ๕๔๖,๙๕๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 492,255.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 19/01/2567 26/01/2567
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 22/01/2567 29/01/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 22/01/2567 07/02/2567
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ