f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ที่ กม.46+275 ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/09/2563 E คค06023/พ.5.1/36/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
92 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.89+800 – กม.93+500 LT., RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 3.700 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) 08/09/2563 E คค06023/พ.5.1/35/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
93 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+135 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.135 กม. ปริมาณงาน 12,764 ตร.ม. (ทางตรง 12,764 ตร.ม.ส่วนขยาย – ตร.ม.) 01/09/2563 E คค06023/พ.5.1/34 แขวงทางหลวงหนองคาย
94 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ที่ กม.46+275 ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2563 คค 06023/พ.5.1/33/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
95 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.87+000 – กม.91+300 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 4.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 150 ต้น) 05/06/2563 E คค 06023/พ.5.1/32/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
96 งานจ้างเหมารื้อเปลี่ยน จัดหาและติดตั้ง EXPANSION JOINT ตอม่อตับที่ 8 (ฝั่งไทย) และตอม่อตับที่ 15 (ฝั่งลาว) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 สทล.3 ขท.หนองคาย/สพ.1/802 แขวงทางหลวงหนองคาย
97 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ตอน 4 ระหว่าง 56+700 - กม.57+708 RT. ระยะทาง 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณ 29 ต้น) 13/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/31/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
98 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ที่ กม.0+526 (ด้านซ้ายทาง) ภายในบริเวณบ้านพักแขวงทางหลวงหลวงหนองคาย ปริมาณงาน 2 หลัง 13/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/30/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
99 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงหนองคาย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) กม.ดำเนินการ ที่ กม.498+233 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/28/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
100 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงสังคม แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย ทางหลวงหมายเลข211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่-ห้วยเชียงดา กม.ดำเนินการ ที่ กม.73+500 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 10/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/29/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
101 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 4 ระหว่าง กม.22+415 - กม.23+500 ระยะทางรวม 1.085 กม. ปริมาณงาน 22,785 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/24/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
102 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 6 ระหว่าง กม.27+364 - กม.28+200 ระยะทางรวม 0.836 กม. ปริมาณงาน 17,556 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/25/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
103 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.17+500 - กม.18+800 ระยะทางรวม 1.300 กม. ปริมาณงาน 27,300 ตร.ม. 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/23/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
104 งานจ้างเหมางานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.5+000 ระยะทางดำเนินการ 5.340 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/27/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
105 งานจ้างเหมาโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ที่ กม.6+100 ระยะทางดำเนินการ 1.711 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (55,777 SQ.M.รวมพื้นที่ส่วนขยาย 13,565 SQ.M.) 09/04/2563 E คค 06023/พ.5.1/22/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 91 ถึง 105 จาก 143 รายการ