f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.20+144 – กม.20+745 02/12/2565 นค.28/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
32 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2267 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+650 – กม.40+4 28/11/2565 นค.26/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
33 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.70+175 – กม.71+365 RT. 28/11/2565 นค.25/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
34 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ตอน 1 ที่ กม.69+550 14/11/2565 นค.19/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
35 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย - ปากคาด ระหว่าง กม.51+300 - กม.58+200 RT. เป็นช่วงๆ 14/11/2565 นค.22/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
36 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน น้ำเป - ห้วยก้านเหลือง ตอน 2 ที่ กม.84+650 RT. 14/11/2565 นค.17/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
37 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย - น้ำเป ตอน 2 ที่ กม. 50+400 RT. 14/11/2565 นค.16/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
38 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ตอน 1 ระหว่าง กม.13+000 - กม.14+739 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 นค.20/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
39 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.2+500 - กม.29+450 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 E คค 06023/พ.5.1/14/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 3 ระหว่าง กม.5+100 - กม.5+650 LT.,RT. 11/11/2565 นค.18/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
41 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.57+650 - กม.59+170 LT., RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 นค.23/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
42 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.7+300 - กม.7+743 RT. เป็นช่วงๆ 11/11/2565 นค.21/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
43 งานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองสองห้อง - ศรีเชียงใหม่ ตอน 4 ระหว่าง กม. 26+010 - กม.28+105 29/09/2565 นค.13/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 3 ระหว่าง กม.51+645 – กม.54+915 LT. 28/09/2565 นค.9/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
45 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงสะพาน ปี 2566 รหัสงาน 29100 งานบำรุงสะพาน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ที่ กม.87+462 28/09/2565 นค.3/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 31 ถึง 45 จาก 137 รายการ