f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด
ลงวันที่ 27/12/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทาง โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด


'