f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
พิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองคาย และกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ณ ทางหลวงหมายเลข 233
ลงวันที่ 31/07/2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย นายมะนูญ ชูตรี นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองคาย นำข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคาย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองคาย และกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ณ ทางหลวงหมายเลข 233


'