f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
ลงวันที่ 31/07/2562

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงหนองคายร่วมในพิธีฯ ณ แขวงทางหลวงหนองคาย


'