f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
กีฬาสานสัมพันธ์ ไทย - ลาว 1 ปี มี 1 ครั้ง "หนองคาย-เวียงจันทท์ ผูกพันธ์ หมั่นยืน"
ลงวันที่ 28/03/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

การแข่งขันกีฬามิตรภาพ ครั้งที่ 5 ระหว่างคณะนักกีฬา ด่านสะพานมิตรภาพ (หนองคาย-เวียงจันทน์) บริเวณใต้สะพานฝั่งลาว


'