f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวงเปิดเวที Market Sounding โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ลงวันที่ 09/10/2563

กรมทางหลวงเปิดเวที Market Sounding โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันตก ช่วงบางขุนเทียน-บางบัวทอง ระดมความเห็นจากภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุน


'