f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ทางหลวงชวนเช็คอินถนนอันซีนแห่งใหม่ “โค้งเลข 3” จ.น่าน วอนนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อรักษาความสวยงามของธรรมชาติ
ลงวันที่ 22/09/2563

ทางหลวงชวนเช็คอินถนนอันซีนแห่งใหม่ “โค้งเลข 3” จ.น่าน วอนนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อรักษาความสวยงามของธรรมชาติ

ลงวันที่ 18/09/2563

 กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 1 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2563 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 กรมทางหลวงขอแนะนำสถานที่อันซีนแห่งใหม่ของจังหวัดน่านคือ “โค้งเลข 3” อยู่บนทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข – บ่อเกลือ ตอน ดอนมูล – หลักลาย  ช่วงกม.ที่ 38 – 39

โดยโค้งเลข 3 นี้ มีระยะทางประมาณ 300 เมตร ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติ 2 ข้างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นเส้นถนนที่โค้ง ดูคล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยในช่วงเช้าเวลาประมาณ 06.50 - 07.10 น. จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณโค้งเลข 3 นี้  ซึ่งก่อนถึงโค้งดังกล่าว จะมีจุดจอดรถเพื่อสำหรับถ่ายภาพกับโค้งเลข 3 บนถนนสายสันติสุข - บ่อเกลือ  สามารถเลยไปท่องเที่ยวต่อได้ที่ อ.บ่อเกลือ สถานที่ท่องเที่ยวบนถนนลอยฟ้า เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูคา, บ่อเกลือโบราณ ฯลฯ เป็นต้น


'