f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 2, 204, 230, 216 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 - 26 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลารวม 30 วัน เนื่องจากบริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะดำเนินการขนส่งรถเครน น้ำหนัก 50 ตัน, เครื่องจักร (หม้อกลั่น, หม้อต้ม) น้ำหนัก 45 ตัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง ด่านข้ามแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ไป – กลับ)
ลงวันที่ 25/06/2563

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ในทางหลวงหมายเลข 2, 204, 230, 216
ตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 - 26 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลารวม 30 วัน เนื่องจากบริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะดำเนินการขนส่งรถเครน น้ำหนัก 50 ตัน, เครื่องจักร (หม้อกลั่น, หม้อต้ม) น้ำหนัก 45 ตัน โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปยัง ด่านข้ามแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ไป – กลับ) ตามหนังสืออนุญาต เลขที่ คค 06148/3099 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 หมดอายุวันที่ 15 เมษายน 2564 และหนังสือคำขออนุมัติใช้เส้นทาง ตามคำขอเลขที่ 812 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ในเส้นทางดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งดังกล่าว อาจทำให้การจราจร
ติดขัดตามเส้นทางการเดินรถ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โดยเฉพาะบริเวณเส้นทางที่มีการขนส่ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
หากมีเหตุขัดข้องในการเดินรถในเส้นทางดังกล่าว สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง กรมทางหลวง โทร. 02-3547904

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

บริษัท เมกาทรานซ์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ขอบคุณครับ

ศูนย์บริการอนุญาตเดินรถพิเศษบนทางหลวง ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางเท่านั้น
***หากพบว่าผู้ใดนำข้อมูลไปเพิ่มเติม หรือดัดแปลง หรือนำข้อมูลไปใช้ในทางที่เสื่อมเสียแก่เจ้าของข้อมูล จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย อันเป็นความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560**

แขวงทางหลวงสระบุรี แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 บ้านไผ่ - กรมทางหลวง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๑ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่1 แขวงทางหลวงหนองคาย ตำรวจทางหลวง กรมทางหลวง


'