f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ประชุมประจำเดือน วันที่ 5 มิถุนายน 2562
ลงวันที่ 06/06/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายชิดชัย ศรีดามา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย ดำเนินการ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อรับฟังผลการปฏิบัตงาน และติดตามงาน ของเดือนที่ผ่านมา


'