f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
งานตัดหญ้า หมวดทางหลวงโพนพิสัย
ลงวันที่ 06/06/2562

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 หมวดทางหลวงโพนพิสัย ดำเนินการ ตัดหญ้าไหล่ทาง ทล.212 กม.55+000 - 61+485 ปริมาณงาน 38,000 ตร.ม.


'