f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.505+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 คค 06023/พ.5.3/13/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
107 งานจ้างเหมาทำการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 3 ระหว่าง กม.23+800 – กม.26+200 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.400 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 119 ต้น) 17/03/2563 E คค06023/พ.5.1/12/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
108 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – ปากสวย ตอน 2 ระหว่าง กม.15+000 – กม.18+000 LT.,RT. ระยะทาง 3.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 146 ต้น) 18/03/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
109 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.91+690 - กม.92+360 LT. เป็นช่วงๆ และระหว่าง กม.93+430 – กม.93+900 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 1.140 กม. ปริมาณงาน 16,100 ตร.ม. 24/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/16/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
110 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า - สังคม ระหว่าง กม.30+200 - กม.34+190 ระยะทางดำเนินการ 3.990 กม. ปริมาณงาน 35,841 ตร.ม. 20/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/15/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
111 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.77+590 - กม.80+775 เป็นช่วงๆ ระยะทางดำเนินการ 2.990 กม. ปริมาณงาน 23,312 ตร.ม. 20/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/14/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
112 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย – หนองบัว ระหว่าง กม.1+900 – กม.3+325 และ กม.16+050 – กม.17+200 ระยะทางดำเนินการ 2.575 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/10/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
113 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.20+875 – กม.22+000 ระยะทางดำเนินการ 1.125 กม. ปริมาณงาน 23,625 ตร.ม. 17/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/9/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
114 งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.57+875 – กม.75+400 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 17.525 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 283.43 ตร.ม.) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
115 งานจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม ที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ ตอน 3 ระหว่าง กม.27+000 – กม.34+140 ระยะทางดำเนินการ 7.100 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,765 SQ.M.) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
116 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.14+242 – กม.16+414 LT. ระยะทางดำเนินการ 2.172 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 40 ต้น) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงหนองคาย
117 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ตอน 4 ระหว่าง กม.24+185 – กม.26+375 ระยะทางดำเนินการ 2.190 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,272 ม.) 09/03/2563 คค 06023/พ.5.3/1/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
118 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 233 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน การเคหะแห่งชาติ–หนองคาย ระหว่าง กม.0+523 – กม.3+536 LT. ระยะทางดำเนินการ 3.013 กม. ปริมาณงาน 43,174 ตร.ม. (ทางตรง 41,678 ตรม.ส่วนขยาย 1,496 ตร.ม.) 12/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/4/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
119 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.6+249 - กม.10+775 ระยะทางดำเนินการ 4.526 กม. ปริมาณงาน 40,734 ตร.ม. 12/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/5/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
120 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.13+470 – กม.15+950 ระยะทางดำเนินการ 2.480 กม. ปริมาณงาน 21,969 ตร.ม. 12/03/2563 E คค 06023/พ.5.1/3/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 106 ถึง 120 จาก 137 รายการ