f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองสองห้อง– ศรีเชียงใหม่ ระหว่าง กม.32+100 – กม.34+332 RT. ระยะทาง 2.232 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 62 ต้น) 25/11/2563 E คค06023/พ.5.1/10/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
77 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า – สังคม ตอน 2 ระหว่าง กม.33+362 – กม.34+982 LT. ระยะทาง 1.620 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 25/11/2563 E คค 06023/พ.5.1/8/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
78 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ระหว่าง กม.56+175 – กม.57+190 CL. ระยะทาง 1.015 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง(ปริมาณงาน 30 ต้น) 25/11/2563 E คค 06023/พ.5.1/6/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
79 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2376 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน โสกกล้า – สังคม ตอน 1 ระหว่าง กม.26+825 – กม.28+445 LT. ระยะทาง 1.620 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 02/11/2563 E คค06023/พ.5.1/7/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
80 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.504+700 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 E คค 06023/พ.5.1/3/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
81 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.14+000 - กม.14+150 ระยะทาง 0.150 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 18,542 ตร.ม.) 10/11/2563 E คค06023/พ.5.1/2/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
82 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน โนนต้อง – โซ่พิสัย ตอน 2 ระหว่าง กม.43+473 - กม.46+000 ระยะทางดำเนินการ 2.527 กม. (รวมสะพาน 1 แห่ง ยาว 59.00 ม.) ปริมาณงาน 22,680 ตร.ม. (ทางตรง 22,680ตร.ม.ส่วนขยาย – ตร.ม.) 17/11/2563 E คค 06023/พ.5.1/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
83 งานจ้างเหมา ทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2266 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยทอน ระหว่าง กม.20+940 - กม.24+105 ระยะทางดำเนินการ 3.165 กม. (รวมสะพาน 1 แห่ง ยาว 22.50 ม.) ปริมาณงาน 28,440 ตร.ม. (ทางตรง 28,440 ตร.ม.ส่วนขยาย – ตร.ม.) 17/11/2563 E คค 06023/พ.5.1/4/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
84 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสังคม ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ที่ กม. 73+500 ด้านขวาทาง ภายในบริเวณบ้านพักหมวดทางหลวงสังค 08/10/2563 E คค06023/พ.5.1/1/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
85 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ที่ กม.46+275 ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/09/2563 E คค06023/พ.5.1/36/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
86 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.89+800 – กม.93+500 LT., RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 3.700 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (39 ต้น) 08/09/2563 E คค06023/พ.5.1/35/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
87 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0101 ตอน หนองคาย-ปากสวย ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+135 LT. ระยะทางดำเนินการ 1.135 กม. ปริมาณงาน 12,764 ตร.ม. (ทางตรง 12,764 ตร.ม.ส่วนขยาย – ตร.ม.) 01/09/2563 E คค06023/พ.5.1/34 แขวงทางหลวงหนองคาย
88 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ที่ กม.46+275 ระยะทางดำเนินการ 0.225 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/08/2563 คค 06023/พ.5.1/33/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
89 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.87+000 – กม.91+300 (เป็นช่วงๆ) ระยะทาง 4.300 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 150 ต้น) 05/06/2563 E คค 06023/พ.5.1/32/2563 แขวงทางหลวงหนองคาย
90 งานจ้างเหมารื้อเปลี่ยน จัดหาและติดตั้ง EXPANSION JOINT ตอม่อตับที่ 8 (ฝั่งไทย) และตอม่อตับที่ 15 (ฝั่งลาว) หน่วยบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพไทย - ลาว (หนองคาย - เวียงจันทน์) ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้ำสวย - สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.509+113 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2563 สทล.3 ขท.หนองคาย/สพ.1/802 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 76 ถึง 90 จาก 137 รายการ