f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.17+200 – กม.20+070 ระยะดำเนินการ 2.870 กม. ปริมาณงาน 34,440 ตร.ม. (ทางตรง 34,440 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 11/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/6/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
62 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ตอน 1 ระหว่าง กม.59+000 - กม.60+000 ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/12/2564 สทล.3.6/ม.3/3415 แขวงทางหลวงหนองคาย
63 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.495+970 – กม.499+300 RT. ระยะทางดำเนินการ 3.330 กม. ปริมาณงาน 41,965 ตร.ม. (ทางตรง 41,02 20/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/4/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
64 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม.495+970 – กม.499+300 RT. ระยะทางดำเนินการ 3.330 กม. ปริมาณงาน 41,965 ตร.ม. (ทางตรง 41,02 19/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/8/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
65 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ บนทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0102 ตอน หนองบัว – ท่าบ่อ ระหว่าง กม.17+200 – กม.20+070 ระยะดำเนินการ 2.870 กม. ปริมาณงาน 34,440 ตร.ม. (ทางตรง 34,440 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 20/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/3/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
66 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 1 ระหว่าง กม.43+225 – กม.43+725 ระยะทางดำเนินการ 0.500 กม. ปริมาณงาน 11,400 ตร.ม. (ทางตรง 9,500 ตร.ม. ส่วนขยาย 1,900 ตร.ม.) 15/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/2/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
67 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+100 – กม.40+960 ระยะทางดำเนินการ 1.860 กม. ปริมาณงาน 16,740 ตร.ม. (ทางตรง 16,740 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 15/12/2564 E คค 06023/พ.5.1/1/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
68 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0103 ตอน น้ำเป – ห้วยก้านเหลือง ระหว่าง กม.69+000 – กม.70+000 RT. ระยะดำเนินการ 1.000 กม. ปริมาณงาน 1.000 กม. (ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร) 07/07/2564 E คค 06023/พ.5.1/17/64 แขวงทางหลวงหนองคาย
69 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.22+850 - กม.23+500 ระยะทาง 0.650 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2564 E คค 06023/พ.5.1/16/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
70 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0101 ตอน โพนพิสัย – โนนต้อง ระหว่าง กม.29+500 - กม.36+700 LT.,RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 7.200 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,536 ม.) 21/01/2564 E คค 06023/พ.5.1/14 แขวงทางหลวงหนองคาย
71 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน หนองบัว-ท่าบ่อ ระหว่าง กม.22+850 - กม.23+500 ระยะทาง 0.650 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 EEคค06023/พ.5.1/15/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
72 งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองคาย พร้อมสิ่งประกอบ ส.ทล.3 กก.4 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงหนองคาย ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0700 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย(เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม. 498+728 RT. 07/12/2563 E คค 06023/พ.5.1/13/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
73 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ – บ้านว่าน ตอน 3 ระหว่าง กม.9+800 – กม.11+420 RT. ระยะทาง 1.620 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 26/11/2563 E คค06023/พ.5.1/12/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
74 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2020 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ท่าบ่อ –บ้านว่าน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+937 – กม.3+334 RT. เป็นช่วงๆ ระยะทาง 2.397 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 25/11/2563 E คค 06023/พ.5.1/9/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
75 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.7+250 – กม.8+798 RT. ระยะทาง 1.548 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 26/11/2563 E คค06023/พ.5.1/11/2564 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 61 ถึง 75 จาก 137 รายการ