f
title
แขวงทางหลวงหนองคาย
NONG KHAI HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : องค์กรที่มีศักยภาพด้านบำรุงทางที่ได้มาตรฐาน คุณภาพดี ขับขี่ ประหยัด สะดวก ปลอดภัย ประทับใจผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2095 ตอน โซ่พิสัย – ปากคาด ระหว่าง กม.37+800 – กม.39+800 28/09/2565 นค.11/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
47 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน หนองคาย – ปากสวย ระหว่าง กม.2+700 – กม.4+770 LT.,RT. เป็นช่วงๆ 28/09/2565 นค.6/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
48 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอน ปากสวย – น้ำเป ตอน 4 ระหว่าง กม.59+300 – กม.62+482 LT. 28/09/2565 นค.10/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
49 งานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทางปี 2566 รหัสงาน 28006 ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้ำสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่ กม.498+868 RT. 28/09/2565 นค.4/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
50 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง 27/09/2565 นค.1/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
51 จ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3 - 6) หมวดทางหลวงโพนพิสัย แขวงทางหลวงหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง 27/09/2565 นค.2/2566 แขวงทางหลวงหนองคาย
52 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.86+600 – กม.88+057 LT.,RT. ระยะดำเนินการ 1.457 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 02/03/2565 E คค 06023/พ.5.1/15/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
53 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.73+700 – กม.74+960 LT. ระยะดำเนินการ 1.260 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น) 02/03/2565 E คค 06023/พ.5.1/14/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
54 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว้าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.36+236-กม.39+836 LT.,RT. ระยะทางดำเนินการ 3.600 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 138 ต้น) 02/03/2565 E คค 06023/พ.5.1/13/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
55 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางหลวงหมายเลข 242 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - หนองบัว ที่ กม. 2+344 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 04/03/2565 คค 06023/สพ.1/-/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
56 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอนควบคุม 0102 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ระหว่าง กม.99+000 - กม.101+100 LT. ระยะดำเนินการ 2.100 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 60 ต้น) 25/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/12/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
57 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0101 ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหว่าง กม.22+200 - กม.23+856 LT.,RT. ระยะดำเนินการ 1.656 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 82 ต้น) 25/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/11/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
58 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0102 ตอน ปากสวย - น้ำเป ระหว่าง กม.33+458 - กม.35+222 LT.,RT. ระยะดำเนินการ 1.764 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 84 ต้น) 25/02/2565 E คค 06023/พ.5.1/10/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
59 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2230 ตอนควบคุม 0200 ตอน บ้านปัก – เฝ้าไร่ ระหว่าง กม.19+900 - กม.23+450 ระยะดำเนินการ 3.550 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2565 สทล.3.6/ม.3/2414 แขวงทางหลวงหนองคาย
60 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2267 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนต้อง - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.39+100 – กม.40+960 ระยะทางดำเนินการ 1.860 กม. ปริมาณงาน 16,740 ตร.ม. (ทางตรง 16,740 ตร.ม. ส่วนขยาย - ตร.ม.) 11/01/2565 E คค 06023/พ.5.1/7/2565 แขวงทางหลวงหนองคาย
แสดง 46 ถึง 60 จาก 137 รายการ